partner nieuws

Innovatieteam FINN gaat uitdaging aan om binnen enkele maanden een totaaloplossing te ontwerpen voor Frisse scholen

installatiebranche

Op 23 maart jongstleden zijn ondernemers uit de installatiebranche en domotica, architecten, vertegenwoordigers van de TU/e en Gemeente Eindhoven de uitdaging aangegaan om binnen enkele maanden een werkend totaalconcept op te leveren voor frisse scholen.

Daarbij nemen zij het Inspiratiedocument Frisse scholen als vertrekpunt. Dit inspiratiedocument werd tijdens de bijeenkomst symbolisch overhandigd aan Mary-Ann Schreurs, wethouder van Innovatie en Design, Cultuur en Duurzaamheid in Eindhoven.

Inspiratie van docenten én kinderen als vertrekpunt

Voorafgaand aan de Inspiratiedag is er door Stichting KIEN, Collin en Ruimte OK hard gewerkt aan het Inspiratiedocument Frisse scholen genaamd ‘Op school, daar wil je zijn’. De redactie presenteerde de 23e haar verhaal. Door te vertellen over ervaringen en de inzichten die zijn ontstaan in de interviews met partijen aan de vraag- en aanbodzijde, docenten én kinderen. En door te visualiseren wat ze aangetroffen hebben.

Samen werken aan gebouwen waar het prettig werken is

Innovatie vereist een bundeling van krachten, alleen op eigen kracht krijgen we innovatie niet van de grond. Een nieuwe manier van samenwerken is vereist om tot een vernieuwend totaalconcept voor scholen te komen waar het echt prettig werken is. Daarbij staat de vraag ‘Hoe kunnen we de omstandigheden in een school(-gebouw) zo verbeteren dat het een positieve invloed heeft op de leerlingen?’ centraal. Adrie van Duijne, directeur Stichting KIEN: “Bij de bouw van scholen wordt er vaak veel gevraagd van de school zelf. Van directies en docenten wordt er veel gevraagd op het gebied van de techniek, maar vaak wordt er niet stil gestaan bij wat voor hen en voor de leerlingen echt belangrijk is. Daar ligt voor ons de grote uitdaging. Het centraal stellen van de mensen voor wie we bouwen in plaats van de techniek.”

FINN Frisse innovatie voor scholen

Het innovatieteam wordt begeleid door Stichting KIEN, Ruimte-OK (de adviseur en coach van de scholen en kindcentra) en Collin (als denk- en werkmethode). Gezamenlijk kiezen zij een centrale actieve positie. Tijdens de bijeenkomst is de naam van het innovatieteam en het project waaraan zij gaan werken onthuld; FINN Frisse innovatie voor scholen.

Oproep Mary-Ann Schreurs aan het innovatieteam

Mary-Ann Schreurs, wethouder van Innovatie en Design, Cultuur en Duurzaamheid in Eindhoven heeft een duidelijke oproep gedaan aan het innovatieteam om samen letterlijk een fysieke wereld te creëren binnen scholen waar je echt wil zijn! In samenwerking met elkaar en met de TU/e als het bijvoorbeeld gaat om het verrichten van onderzoek naar het fysieke effect van het binnenklimaat op mensen. Stichting KIEN heeft Mary-Ann Schreurs gevraagd uit te kijken naar een schoolgebouw waar de totaaloplossing die door FINN uitgedacht wordt tot leven te brengen. De wethouder heeft toegezegd dit te doen.

Over Stichting KIEN

Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te stimuleren. KIEN is een knooppunt waar kennis, ervaring en onderzoek samenkomen. Samen met overheden, bedrijven, instellingen, netwerkorganisaties en gebruikers onderzoekt de Stichting innovatieve oplossingen voor maatschappelijke thema’s waarmee e-installateurs aan de slag kunnen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting KIEN, www.stichtingkien.nl of volg KIEN op twitter @stichtingkien.

Over Collin

Innoveren door samen te leren. Hoe kunnen we de economische, maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan die op ons afkomen? Voor succesvolle innovaties en geslaagde transities hebben we nieuwe kennis nodig. Kennis die ontstaat in nieuwe vormen van samenwerking, gebaseerd op natuurlijke vormen van leren. Collin biedt die vormen aan. Maak kennis. Met Collin.

www.collinweb.nl

Over Ruimte-OK

Kenniscentrum Ruimte-OK is een initiatief van de PO-raad, VO-raad, VNG, Brancheorganisatie Kinderopvang en het Waarborgfonds Kinderopvang. Ruimte-OK staat onafhankelijk tussen de betrokken sectoren en ten opzichte van de markt. De expertise van Ruimte-OK richt zich op de ontwikkeling, financiering en organisatie van huisvesting voor onderwijs en kinderopvang. Ruimte-OK werkt aan de kwaliteitsbevordering van de huisvesting voor onderwijs en kinderopvang, vanuit een gezonde exploitatie.

www.ruimte-ok.nl

Reageer op dit artikel