Eerste versie Uniforme Objecten Bibliotheek in zicht

De installatiebranche werkt al veel met 3D-CAD, maar dat is nog lang geen BIM. Partijen in de keten schotelen elkaar nog vaak onbruikbare data voor. De Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB) moet daar verandering in brengen. Productgeometrie wordt daarbij door de fabrikant zo aangeleverd dat een modelleur ze direct kan importeren en toepassen.