NEN 1010: software voor kabelberekeningen

De kabelberekening neemt in de NEN 1010 een prominente rol in. Maar waarmee doe je zo’n berekening? Kabelfabrikanten zijn behulpzaam met gratis software, die weliswaar voldoen voor één enkele kabel, maar niet een compleet verdeelnet kunnen doorrekenen.