Aarding van pv-installaties

Vanuit de NEN 1010 is aarding van pv-installaties verplicht zodra de installatie zich in de buurt van een bliksemafleider bevindt. "Is er geen bliksembeveiligingsinstallatie, dan is er normtechnisch geen harde verplichting. Elektrotechnisch gezien is echter ook hier een aarding aan te bevelen." Dit stelt Pieter Kremer, directeur van Conduct Technical Solutions.