Inspectie NEN 3140: ga na aan welke normen de installatie nog meer moet voldoen

Om een NEN 3140-inspectie goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk rekening te houden met een aantal aspecten. Zoals de normen waaraan de installatie nog meer moet voldoen.