Veiligheid bij het uitvoeren van elektrotechnische inspecties

Bij het inspecteren van een elektrotechnische installatie is veiligheid erg belangrijk. Dit artikel zoomt in op een aantal belangrijke veiligheidsaspecten.