NEN 3140: voer een inspectie nooit uit zonder begeleider

Om een NEN 3140-inspectie goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk je een aantal zaken goed te realiseren. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is een inspectie nooit uit te voeren zonder begeleider.