Windenergie en waterstof kansrijke combinatie op de Noordzee

Windturbines en waterstof gaan een belangrijke rol spelen in ons toekomstig energienetwerk. Op de Noordzee. Dat schetst TNO in een recent rapport.