Wat zegt NEN 1010 over laadinrichtingen voor elektrische voertuigen?

In de NEN 1010:2015 is een aparte rubriek opgenomen met betrekking tot laadinrichtingen voor elektrische voertuigen. Deze rubriek 722 geldt zowel voor voertuigen die moeten worden geladen vanuit het voedende net, als voor voertuigen die de elektrische installatie van een voeding voorzien.