Het verschil tussen TT- en TN-stelsels

In NEN 1010 wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen stroomstelsels. Adviseur en opleider Jan van der Meer legt het verschil uit tussen TT- en TN-stelsels. Hij laat zien dat TT-stelsels beperkt toepasbaar zijn bij elektrische installaties waarbij voor foutbescherming door automatischeuitschakeling van de voeding smeltpatronen of installatieautomaten worden gebruikt met een grote nominale stroom.