Deel 8 van NEN 1010:2020 - Energie-efficiëntie

Het nieuwe deel 8 van NEN 1010:2020 behandelt het thema energie-efficiëntie.  Dit deel is aan NEN 1010 toegevoegd omdat de energietransitie een steeds belangrijker onderwerp wordt. De behoefte vanuit de markt stijgt naar meer normering over thema’s zoals energiemanagement en installaties die zowel energie gebruiken als opwekken.