Inspectie van de elektrische installatie in utiliteitsgebouwen

Wie een elektrische installatie wil inspecteren, moet over voldoende vakkennis beschikken. Zo is kennis van de NEN 1010 erg belangrijk. Daarnaast zal de inspecteur de nodige ervaring moeten hebben om gebreken in de elektrische installaties te kunnen onderkennen.