Aarding voor elektrische veiligheid

In dit artikel wordt ingegaan op de aarding van elektrotechnische installaties. Waarom is aarding zo belangrijk?