Aarden in de context van EMC

Wanneer iemand spreekt over ‘aarden’ in de context van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) wordt het verbinden met een referentie bedoeld. Het doel, het elektromagnetisch compatibel zijn, wordt mede bereikt door de elektrische stroom een goed pad te bieden. Kabels spelen een belangrijke rol hierin.