Is inspectie van de elektrische installatie verplicht?

Op de vraag of de inspectie van de elektrische installatie al dan niet verplicht is, is geen eenduidig antwoord te geven.