'De beste meterkast is geen meterkast'

De meterruimte staat ter discussie. Steeds meer stemmen gaan op om het beheerdersgedeelte en bewonersgedeelte uit elkaar te halen. Dit klinkt eenvoudig, maar heeft heel wat voeten in de aarde om te kunnen realiseren. In dit artikel gaat Thies van der Wal van VBI in op de meterruimte van de toekomst.