'Meterkast staat al sinds de invoering van de meterkastnorm ter discussie'

De meterruimte staat ter discussie. Steeds meer stemmen gaan op om het beheerdersgedeelte en bewonersgedeelte uit elkaar te halen. In dit artikel de visie van Jan Willem van de Groep.