De risico’s van vlambogen beperken: een praktische én morele noodzaak

Vlambogen vormen een risico voor iedereen die werkt aan elektrische installaties. Bedrijven besteden helaas lang niet altijd voldoende aandacht aan het verkleinen van deze risico's en het vergroten van de veiligheid. Enerzijds omdat er geen duidelijke voorschriften zijn. Anderzijds omdat er maar weinig mensen écht weten wat de gevaren zijn – en die worden te vaak niet gehoord.