Wie mogen er aan elektrische installaties werken?

Werken onder spanning is verboden zoals staat beschreven in het Arbobesluit 3.5. Uitzonderingen op deze regel zijn er slechts bij zeer hoge uitzondering. Toch gebeuren er regelmatig elektriciteitsongevallen. Wie mogen er eigenlijk werken aan een elektrische installatie? In NEN 3140 staat de algemene beschrijving van vier titels van aanwijzingen.