NEN 1010:2020: deel 6 - Inspectie

Wat zijn belangrijke wijzigingen in NEN 1010:2020 ten opzichte van NEN 1010:2015? In dit artikel aandacht voor deel 6.