De inspectiefrequentie bepalen volgens tabel I.1 NEN 3140

De frequentie waarmee een elektrische installatie moet worden geïnspecteerd kan op verschillende manieren worden bepaald. In dit artikel gaat het over tabel I.1 in de NEN 3140.