Waterstof prominent op Nationale Energie Week

Tijdens de Nationale Energie Week vormt het thema waterstof één van de rode draden.