Aarding en potentiaalvereffening van de pv-installatie

Ook bij pv-installaties moet aandacht worden geschonken aan aarding en vereffening.