Nieuwe divisie Essent ontwikkelt duurzame en slimme energiesystemen

Duurzame energiesystemen op gebiedsniveau ontwikkelen, om ze vervolgens zo slim en efficiënt mogelijk te implementeren en exploiteren. Essent riep er eerder dit jaar een nieuwe divisie voor het in leven: Essent Energy Infrastructure Solutions, of kortweg EIS.