"Monteurs moeten het gesprek durven aangaan"

Nico Kluwen volgt de ontwikkelingen rond de NEN 3140 op de voet.