NEN 3140 & periodieke inspectie installaties

Nico Kluwen werkt als elektrotechnisch onderzoeker en gerechtelijk deskundige bij Nimirco. Sinds jaar en dag volgt hij de ontwikkelingen rond de NEN 3140 op de voet. “Installaties zijn complexer geworden, maar aandacht voor veiligheid is sinds de jaren negentig gelukkig flink toegenomen”, aldus Kluwen.