Afbouw salderingsregeling zonnestroom laat nog op zich wachten

Er is nog geen duidelijkheid over het besluit de salderingsregeling voor zonnestroom af te bouwen. Volgens een wetsvoorstel gaat dat vanaf 2023 gebeuren, maar een besluit daarover wacht op een nieuw kabinet. Zolang dat er niet is, verandert er niets.