Juiste plaatsing rookmelders is cruciaal

Sinds 2003 zijn rookmelders in nieuwbouwhuizen verplicht. Die verplichting wordt zoals het er nu naar uitziet juli 2022 uitgebreid naar de bestaande bouw. Wat is eigenlijk de juiste plaats voor een rookmelder?