Tijdelijk gebruik niet-ATEX apparaten in explosiegevaarlijk gebied

Het ontwerp voor NTA 7914 ‘Tijdelijk gebruik van niet-ATEX apparaten in explosiegevaarlijk gebied’ is gepubliceerd. Belanghebbende partijen kunnen tot 1 april 2022 commentaar indienen.