NEN 1010:2020 & draadkleur

In 2020 kwam een nieuwe versie van NEN 1010 uit. Bas Bouman van Eaton licht een aantal voor installateurs belangrijke punten toe. Dit artikel gaat over NEN 1010 en draadkleur.