NEN 1010:2020 & gelijkstroom

In 2020 kwam een nieuwe versie van NEN 1010 uit. Bas Bouman van Eaton licht een aantal voor installateurs belangrijke punten toe. Dit artikel gaat over gelijkstroom.