Wanneer wordt deel 8 van NEN 1010 herzien?

De energietransitie wordt steeds belangrijker. De behoefte vanuit de markt groeit naar meer normering hieromtrent. Daarom is bij de laatste herziening van de NEN 1010 deel 8 aan de norm toegevoegd dat het thema energie-efficiëntie behandelt. Het is een afzonderlijke publicatie aangezien men een hogere herzieningsfrequentie van dit deel verwacht door nieuwe ontwikkelingen in de markt. Maar hoe snel zal dit deel worden herzien?