Selectiviteit nu ook uitgebreid in NEN 1010 opgenomen

In de nieuwe editie van de NEN 1010 (uit 2020) is in rubriek 536 veel aandacht besteed aan selectiviteit. Selectiviteit is van belang om de continuïteit en betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in een installatie zoveel mogelijk te waarborgen.