Is de huidige meterruimte nog van deze tijd?

In de meterruimte komen aansluitingen op netwerken van diverse nutsvoorzieningen – water, gas, warmte, elektra, internet, telecom – bij elkaar. Het is van belang dat deze ruimte goed bereikbaar, toegankelijk én veilig is. In NEN 2768 zijn de specificaties vastgelegd waar de meterruimte aan moet voldoen. Maar is de huidige meterruimte nog van deze tijd?