Functiebehoud bij ontruimingsinstallaties: sprinklers

Het is alweer even geleden: op 1 mei 2018 was de herziene NPR 2576:2018 over functiebehoud bij brand klaar. Toch leven er nog wel wat misverstanden bij installateurs. Sjaak Taal, portfolio manager Fire Safety bij Siemens, en lid van de normcommissie van NEN, vertelt meer over sprinklerinstallaties.