Functiebehoud ontruimingsinstallaties: de ringleiding

Het is alweer even geleden: op 1 mei 2018 was de herziene NPR 2576:2018 over functiebehoud bij brand klaar. Verschillende vaktijdschriften en -platforms besteedden aandacht aan de veranderde regelgeving voor ontruimings- en brandmeldinstallaties. Sjaak Taal, portfolio manager Fire Safety bij Siemens, en lid van de normcommissie van NEN, vertelt meer over de ringleiding.