AC-verdeler en pv-omvormer in één buitenkast

Conduct Technical Solutions introduceert PVcontainer. Met deze laagspanningsdistributie- en omvormerbuitenkast is het eenvoudig de DC-installatie extern te plaatsen.