Stedin plaatst 150 nieuwe trafohuisjes

Dit jaar plaatst Stedin 150 nieuwe transformatorhuisjes in haar verzorgingsgebied. De nieuwe huisjes zijn nodig omdat steeds meer huizen en bedrijven worden verduurzaamd.