Grote proef energieopslag in elektrische voertuigen

Gecombineerd leveren 500 elektrische auto’s zo’n 5 MW aan dynamische energieopslag. Hoe het grootschalig inzetten van elektrische auto’s met V2G (vehicle to grid) pieken in de stroomvraag kan verminderen, is één van de vragen in een uitgebreid proefproject.