Afbouw salderingsregeling pv begint later, maar verloopt sneller

Tot en met 2024 kunnen particuliere eigenaren van zonnepanelen nog gebruikmaken van de salderingsregeling. Aan het net geleverde zonnestroom wordt dus nog twee jaar tegen dezelfde kWh-prijs afgerekend als afgenomen elektriciteit. Daarna wordt de regeling in stappen afgebouwd. Aanvankelijk zou de afbouw van de salderingsregeling al na 2022 beginnen. De einddatum blijft wel gelijk: 1 januari 2031.