PV-fout: inductielussen op het dak

Een te vaak voorkomend probleem met de bekabeling op het dak is het ondoordacht creëren van inductielussen, wat problemen kan geven bij een blikseminslag in de omgeving.