DC of AC?

Gelijkspanning neemt aan belang toe in de laagspanningsregionen. Steeds meer apparaten en systemen werken op DC terwijl ook wind- en zonneparken gelijkspanning leveren die via omvormers op het bestaande wisselspanningsnet worden aangesloten. Zal in de toekomst, mede door de energietransitie, AC plaats moeten maken voor DC? Peter Vaessen, deeltijdhoogleraar van de nieuwe groep hoogspanningstechniek aan de TU Delft, geeft zijn visie.
Foto NFP Photography