Belangrijke aspecten van DC

Zal in de toekomst, mede door de energietransitie, AC plaats moeten maken voor DC? Peter Vaessen, deeltijdhoogleraar van de nieuwe groep hoogspanningstechniek aan de TU Delft, vertelt over een aantal belangrijke DC-aspecten.