Meer aandacht voor NEN 3140 nodig

"De waan van de dag leidt er vaak toe dat veilig werken volgens de NEN 3140 niet gebeurt. Als er zich geen incident voordoet, ontbreekt ook vaak het bewustzijn dat een betere aanpak nodig is." Dit stelt Anton Kerkhofs, auteur van onder andere de boeken NEN 3140 vakbekwaam persoon en NEN 3140 voldoende onderricht persoon. "De drie pijlers organisatie, mensen en techniek zijn belangrijk, maar het begint vaak bij een juist aanwijsbeleid", aldus Kerkhofs.