Norm voor meterruimten aangepast

De norm NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen’ is op enkele onderdelen aangepast.