Gebruik waterstof in gebouwde omgeving beter regelen

Op het gebied van richtlijnen rondom waterstof in de gebouwde omgeving is verrassend weinig vastgelegd. Het is ook daarom dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een tijdelijk kader opstelde voor netbeheerders en energieleveranciers. Daarnaast leverde het ministerie van EZK afgelopen najaar een zogeheten richtsnoer op voor het omgaan met de veiligheidsrisico's van waterstof in de energietransitie.