Koppeling en aansturing van een energieopslagsysteem

Een opslagsysteem vereist actief aansturing op basis van marktprikkels en sensoren.