Een aardgasvrije toekomst door maatregelen op wijkniveau

“Nederland is een dichtbevolkt land, dus de visie op een aardgasvrije toekomst is dat we op wijkniveau maatregelen gaan treffen”, aldus Gertjan Linthorst, directeur van Linthorst Techniek. In dit artikel gaat hij hier verder op in.