PV-installaties ontwerpen voor platte daken: kabels en kabelgoten

"In de ontwerpfase van pv-installaties op grote platte daken wordt nog te vaak te weinig nagedacht over het gebruik van kabelgoten. Dit kan tijdens de uitvoering leiden tot problemen." Dit zegt Kim Eyckmans, CEO en oprichter van Virto Solar, gespecialiseerd in ontwerpsoftware voor grootschalige zonne-installaties.