Uitval omvormers voorkomen

De netspanning van het Nederlands elektriciteitsnetwerk is op veel plaatsen hoger dan strikt noodzakelijk is. Het groeiend aantal zonnepanelen kan hierbij de situatie verergeren, want door de decentrale levering van de opgewekte elektriciteit aan het net kan de spanning toenemen. De hoge spanning kan tot gevolg hebben dat de omvormer uitvalt, waardoor de opgewekte energie verloren gaat. Een speciaal ontwikkelde transformator zou dit probleem kunnen verhelpen.